Mobiel Intranet

Mobiel Intranet

De claims rond sociaal intranetten zijn groot. Het ultieme doel: het stimuleren van kennisdeling tussen medewerkers. Hoewel er zeker goede voorbeelden zijn, is een sociaal intranet zeker geen garantie voor een goed geoliede informatievoorziening.

Al vanaf het jaar 2000 zijn er initiatieven ontwikkeld om de web-communicatie van aanbodgericht éénrichtingverkeer te transformeren naar een meer interactieve manier van communiceren met onze doelgroepen. Sociale intranetten, als een van de uitwerkingen van deze trend, staan al langere tijd in de belangstelling.

Naast de kennis die bij medewerkers aanwezig is of naast het directe contact met de doelgroep via bijvoorbeeld een chatfuncite, wiki's, blogs of fora is de 'formele' communicatie van een organisatie vaak van groot belang. Een goede mix tussen de 'informele' en formele informatiestromen, mits op een vraaggerichte manier aangeboden, is van groot belang in het kader van een adequate informatievoorziening.

Naast de sociale intranetten zien we bij dienstverlenende organisaties de wens om de klanten, cliënten, of hulpzoekenden met interactieve middelen zo goed en snel mogelijk te bedienen. Voor onze klanten realiseerden wij al meerdere toepassingen van zulke interactieve functionaliteiten.

Een intranet is vaak een verzamelplaats van praktische informatie over de organisatie, werkprocessen enz. Mobile ConnectIt kan in dergelijke organisaties van waarde zijn door een heldere, eenduidige content structuur aan te bieden waarin ook (Enterprise) Social Media is geïntegreerd.

Daarnaast is het ook mogelijk om interne systemen zoals plannings- en of rooster systemen via een mobiele intranetsite beschikbaar te stellen voor de eigen medewerkers die deze systemen van ‘buitenaf’ willen benaderen. Hierdoor zal al snel een vereenvoudiging of een efficiencyslag van een werkproces kunnen ontstaan.

nieuwsbrief ontvangen

Vul uw gegevens in om u te abonneren op onze mailinglist.

wilt u meer weten?

volg ons

contact

Mobile ConnectIt is een Involvit-product

Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft
T +31 (0)15 268 268 7
E info@involvit.nl

© Involvit 2018